Etik Semineri

Personel Müdürümüz Sayın Muammer AKGÜL başkanlığında, Defterdarlığımız Merkez Birim personelleriyle birlikte İç Kontrol Eylem Planı gereğince Etik Semineri 25/05/2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir.